Tạo swap file cho Linux

Một trong những điểm biến Linux thành môi trường lập trình thân thiện và tốt hơn Windows là Swap, tên tiếng Việt là Vùng tráo đổi.. Trong trường hợp bạn chưa nghe về swap, thì nó là – nói một cách ngắn gọn và đời thường – một phân vùng/tập tin trên ổ cứng hoạt […]