Sử dụng SwipeRefreshLayout trong Android

Khi “chế tạo” các ứng dụng mang tính thực tế, mà đa phần là các ứng dụng tải dữ liệu từ internet về và đổ lên các ListView, GridView và mới hơn là RecyclerView, thông thường LTV đều cung cấp tùy chọn Refresh để người dùng có thể buộc tải lại dữ liệu. Ngoài việc sử […]