Sử dụng Android VectorDrawableCompat

Trong bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu về VectorDrawable với những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Tuy nhiên có một điểm yếu là nó chỉ khả dụng trên Android 5.0 Lollipop với mức API là 21 về sau. Để mang nó lên các mức API thấp hơn thì chúng ta, như […]

Sử dụng Android VectorDrawable

Nếu bạn bắt đầu học code Android từ năm 2015 là bạn đã quen thuộc với VectorDrawable, trong khi những bạn học trước đó mà lại có ít thời gian để trau dồi, nâng cao kiến thức thì có lẽ cũng chưa sử dụng rộng rãi VectorDrawable, và đó sẽ là một thiếu sót khá […]