Animation Trong Android Với ViewPropertyAnimator

Trong một ứng dụng web, desktop, hay ứng dụng trên mobile thực sự không thể thiếu đi những animation. Và animation là gì? Nó giúp được gì cho ứng dụng của chúng ta và sử dụng chúng khi nào? Animation là những chuyển động hay tập hợp những chuyển động trên các đối tượng giúp […]