Các lệnh trong Linux: System

Giới thiệu Tiếp nối bài viết về chủ đề các lệnh trong Linux. Ở bài viết trước tôi đã giới thiệu các lệnh làm việc với file trong Linux. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn làm việc với System. Lệnh sudo sudo Lênh sudo có chứ năng là thực hiện các […]