Master WebView trong Android (Phần 3)

Trong phần 1 và phần 2 của chuyên mục thì chúng tôi đã giới thiệu cách load một trang web tĩnh được lưu trực tiếp trong Assets đổ vào WebView. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày phần cuối cùng, gọi hàm Java từ Javascript trong WebView. Mục đích chính của việc này […]

Master WebView trong Android (Phần 2)

Giới thiệu Tiếp nối bài viết trước về cách sử dụng master WebView trong Android. Hôm nay mình sẽ phân tích một số hạn chế ở bài viết trước và chỉ ra các event mà chúng ta thường xuyên sử dụng khi làm việc với WebView trong Android để chúng ta có thể Handle tất […]

Master WebView trong Android (Phần 1)

Sau nhiều bài giới thiệu về View trong Android thì những bài tiếp theo mình sẽ mang đến cho các bạn một View khá là mạnh mẻ trong Android có tên là WebView. Chắc hẳn đa số chúng ta đề biết HTML và CSS nó là thành phần phía font-end của một website. Và đôi […]