Lấy về width và height của màn hình thiết bị Android

Giới thiệu Đôi lúc chúng ta cần lấy về width và height của màn hình Android để tính toán Animation, set vị trí của các view mà chúng ta mong muốn và nhiều trường hợp khác nữa. Việc lấy về width và height không đơn giản chỉ là gọi getWidth và getHeight như những View […]