Thao Tác Với XML Sử Dụng TinyXML Trong C++

Giới thiệu Không thể phủ nhận được vai trò của XML trong quá trình phát triển ứng dụng. Thông thường được dùng để tạo rss, kết quả trả về từ server, lưu trữ dữ liệu…Vậy trong quá trình phát triển chúng ta cần phải thao tác khá là nhiều với những tài liệu XML này. […]