Tool hổ trợ nghiên cứu các thuật toán Machine Learning và Data Science

 

Đây là một thư viện hổ trợ các thuật toán Machine Learning như Decison Tree, KNN, Navie Bayes, SVM(Support Vector Machine), ANN (Artificial Neural Network), Linear Regression, K-Mean… Scikit-learn là một thư viện viết bằng python và rất dễ sử dụng. Chúng ta tương tác với thư viện này hoàn toàn quay dòng lệnh

Dưới đây là một số tool hổ trợ các bạn nghiên cứu các thuật toán Machine Learning và Data Science:

1. Scikit-Learn

Đây là một thư viện hổ trợ các thuật toán Machine Learning như Decison Tree, KNN, Navie Bayes, SVM(Support Vector Machine), ANN (Artificial Neural Network), Linear Regression, K-Mean… Scikit-learn là một thư viện viết bằng python và rất dễ sử dụng. Chúng ta tương tác với thư viện này hoàn toàn quay dòng lệnh
Trang chủ: http://scikit-learn.org/stable/

2. TensorFlows

Đây cũng là một thư viện viết bằng python, và đặc biêt TensorFlow được các kĩ sư của và các nhà nghiện cứu trong dự án Google Brain phát triển. TensorFlows cũng là một thư viện máy học khá là mạnh và cũng được sử dụng phổ biến
Trang chủ: https://www.tensorflow.org/

3. LibSVM

LibSVM là một thư viện ban đầu được viết bằng C bởi Chih-Chung Chang và Chih-Jen Lin. LibSVM implement thuật toán SVM (Support Vector Machine). Và được sử dụng rất là phổ biết và hiện nay LibSVM đã được ported sang nhiều ngôn ngữ khác nhau như Python, Java, Ruby…

Trang chủ: https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/

4. Weka

Đây là một phần mềm được viết bằng Java, là một phần mềm dùng để phân tích dữ liệu, phần mềm này cũng được cài đặt sẵn những thuật toán máy học và phần mềm này chúng ta tương tác trên UI.
Trang Chủ: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

5. Mathlab

Mathlab cũng là một phần mềm được sử dụng khá nhiều trong các ngành kĩ thuật. Mathlab cũng được sử dụng rất nhiều cho các bài toán nhận dạng hình ảnh
Trang chủ: http://www.mathworks.com/

6. R

R là một phần mềm dùng cho phân tích dữ liệu rất dễ sử dụng và hữu ích.
Trang chủ: https://www.r-project.org/

Trong những thư viện Machine Learning này thì Ad chỉ sử dụng ba thư viện đầu tiêu là Scikit-Learn, TensorFlow và LibSVM. Nếu bạn nào có thắc mắc nào khi sử dụng 3 thư viện này thì có thể liên hệ với Ad để cùng trao đổi nhé.

Chúc các bạn học tốt với lĩnh vực Machine Learning!!!

3 thoughts on “Tool hổ trợ nghiên cứu các thuật toán Machine Learning và Data Science

  1. ERP
    After an ERP system is established in an enterprise, there is a Pos Terminal that identifies each item of merchandise from its bar code and then automatically records the sale and updates the computer-based inventory records.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.