Laravel 10: R1, U và D với Eloquent Models

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về create và read thông qua Eloquent Models. Rất hi vọng bạn sẽ cảm thấy thích Models vì chúng ta không phải thao tác với các câu lệnh SQL vốn gây ra một số cơn đau đầu, đặc biệt là với các dev não cá vàng. Bài […]

Laravel 09: C và R với Eloquent Models

Ở bài trước, tôi đã giới thiệu về database migrations, qua đó bạn tạo database với Laravel. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành create và read. Trước hết, bạn sẽ tạo một PostModel với câu lệnh:

Laravel sẽ tạo cho chúng ta một tập tin Post.php nằm trong app/Http. Nội dung của […]

Laravel 08: Database migration

Laravel là một framework rất mạnh để chúng ta dựng một web app tầm cỡ bao gồm cả back-end và front-end. Lẽ dĩ nhiên như trái đất tròn, chúng ta cần phải có database để thực hiện các thao tác CRUD, vì nếu không, tất cả chỉ là static web mà thôi. Vì Laravel là […]

Laravel 07: Route parameters và Controllers

Route param Trong các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về query params. Tuy nhiên, như các bạn đều biết, đôi lúc tham số của chúng ta được định hẳn thành một route, tức là thay vì /posts?id=123, chúng ta sẽ có URL dạng /posts/123. Và Laravel, không có gì khác lạ, cung […]

Laravel 06: Blade forms

Blade cung cấp cho chúng ra rất nhiều khả năng với form mà HTML hay PHP thuần không có. Chẳng hạn, nổi bật nhất là việc hỗ trợ các methods PUT, DELETE, và PATCH với @method directive. Cụ thể:

Blade cung cấp sẵn cho chúng ta một công cụ để chống cross-site request forgery […]

Laravel 05: Blade layouts

Một điểm quan trọng mà template engine cần có là việc tái sử dụng một phần layout. Nghĩa là bạn định nghĩa một đoạn layout và tái sử dụng trong nhiều view khác nhau. Với EJS và Handlebars, chúng ta có include và partials. Còn với Blade, chúng ta có đến hai cách tiếp cận […]

Laravel 04: Blade directives

Trong bài trước, tôi đã giới thiệu sơ lược về cách output một biến vào giao diện Blade cùng một số directives “cái tên nói lên tất cả”. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một số directives khác mà bạn cần nên chú ý. @json Tất nhiên, chúng ta có thể output một object […]

Laravel 03: Blade template engine

Blade đóng vai trò tương tự như EJS và Handlebars trong NodeJS. Nói nôm na ngắn gọn, chúng giúp chúng ta có thể code luôn logic trong giao diện. Tất nhiên, chúng ta hoàn toàn có khả năng sử dụng Javascript để làm điều tương tự, nhưng việc code thẳng một phần logic vào vị […]

Laravel 02: Routes và Views

Sau khi cài đặt và tạo xong một Laravel project, bạn hãy mở tập tin routes/web.php. Ở tập tin này, bạn sẽ thấy một đoạn rất quan trọng như sau:

Đoạn này định nghĩa, nếu như khi nhận được một GET request đến route ‘/’ (tức root), thì Laravel sẽ render nội dung từ […]